Rui Jorge Santos Araujo
Portugal ::: shellauction.net: fugazi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.12.2011
Cypraeidae Cypraea Trona stercoraria stercoraria

stercoraria stercoraria

78,08 mm

F+++

> 100 Euro

Rui Jorge Santos Araujo › fugazi

23.12.2011

Senegal

AWESOME WHITE RING

-

stercoraria stercoraria 29

27.01.2012
Cypraeidae Cypraea Erronea succincta adusta

succincta adusta

41 mm

F+++

10,00 Euro

Rui Jorge Santos Araujo › fugazi

27.01.2012

Mozambique

JUVI

-

succincta adusta 06

Cypraeidae Cypraea Pustularia cicercula cicercula

cicercula cicercula

15 mm

Gem

13,00 Euro

Rui Jorge Santos Araujo › fugazi

27.01.2012

Mozambique

 

-

cicercula cicercula 11

 
 
 
17