Wu Jianju Fei
China ::: Shellauction: shellajiao & wulovef ::: shellcabinet.com: Jianfu Wu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.10.2010
Cypraeidae Cypraea Contradusta hungerfordi hungerfordi

hungerfordi hungerfordi

32 mm

F++/F+++

16,00 Euro

Jianju Wu › shellajiao

28.10.2010

Taiwan (North)

UNIQUE

-

hungerfordi hungerfordi 13

21.06.2011
Cypraeidae Cypraea Palmulacypraea boucheti boucheti

boucheti boucheti

15,98 mm

Gem

> 100 Euro

Jianju Wu

21.06.2011

Taiwan (North)

VERY RARE

* I have bought musumea and got this boucheti. See: http://cowryforum.bboard.de/board/ftopic-41123903nx25725-447l

musumea musumea 03

30.06.2011
Cypraeidae Cypraea Erosaria (i-t) miliaris miliaris

miliaris miliaris

47,9 mm

F+++/GEM

3,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 04/2011

-

miliaris miliaris 14

Cypraeidae Cypraea Contradusta hungerfordi hungerfordi

hungerfordi hungerfordi

38 mm

F+++/GEM

3,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 05/2011.

-

hungerfordi hungerfordi 14

Cypraeidae Cypraea Contradusta hungerfordi hungerfordi

hungerfordi hungerfordi

35 mm

F++/F+++

6,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 05/2011.

-

hungerfordi hungerfordi 15

Cypraeidae Cypraea Contradusta hungerfordi hungerfordi

hungerfordi hungerfordi

30,5 mm

F+++/GEM

6,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 05/2011.

-

hungerfordi hungerfordi 16

Cypraeidae Cypraea Contradusta hungerfordi hungerfordi

hungerfordi hungerfordi

34,05 mm

Gem

4,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 05/2011.

-

hungerfordi hungerfordi 17

Cypraeidae Cypraea Contradusta hungerfordi hungerfordi

hungerfordi hungerfordi

34 mm

Gem

3,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 05/2011.

-

hungerfordi hungerfordi 18

Cypraeidae Cypraea Contradusta hungerfordi hungerfordi

hungerfordi hungerfordi

31,8 mm

Gem

4,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 05/2011.

-

hungerfordi hungerfordi 19

Cypraeidae Cypraea Erosaria (i-t) miliaris miliaris

miliaris miliaris

45,5 mm

Gem

4,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 04/2011

-

miliaris miliaris 13

Cypraeidae Cypraea Contradusta pulchella pulchella

pulchella pulchella

44 mm

F++/F+++

5,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 160m deep, 05/2011

-

pulchella pulchella 09

Cypraeidae Cypraea Erosaria (i-t) miliaris miliaris

miliaris miliaris

42,4 mm

Gem

3,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 04/2011

-

miliaris miliaris 15

Cypraeidae Cypraea Erosaria (i-t) miliaris miliaris

miliaris miliaris

46 mm

Gem

3,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 04/2011

-

miliaris miliaris 16

Cypraeidae Cypraea Erosaria (i-t) miliaris miliaris

miliaris miliaris

40,2 mm

Gem

3,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 04/2011

-

miliaris miliaris 17

Cypraeidae Cypraea Erosaria (i-t) miliaris miliaris

miliaris miliaris

35,5 mm

Gem

3,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 04/2011

-

miliaris miliaris 18

Cypraeidae Cypraea Erosaria (i-t) miliaris miliaris

miliaris miliaris

49,6 mm

F+++

5,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 04/2011

-

miliaris miliaris 19

Cypraeidae Cypraea Contradusta hungerfordi hungerfordi

hungerfordi hungerfordi

38 mm

F+++/GEM

3,00 Euro

Wu Fei

30.06.2011

East China Sea

Trawled from East China sea in about 130m deep, 05/2011.

-

hungerfordi hungerfordi 20

 
 
 
17